Hämeenlinnan Riistamiehet ry:n synty ja tarkoitus
 
Jo ennen Hämeenlinnan Riistamiehet ry:n syntymistä, oli Hämeenlinnassa metsästysharrastus hyvin vilkasta ja metsästyskulttuuri korkealla. Toimihan kaupungissa jo vanhoja kunnianarvoisia metsästysseuroja. Toisen maailmansodan jälkeen oli Hämeenlinnaan muuttanut runsaasti ihmisiä, mm. luovutetuilta alueilta. Vaikeiden ja poikkeuksellisten aikojen jälkeen ihmisille tuli tarve uppoutua erilaisiin harrastuksiin, joiden joukossa esiintyi tarve mm. metsästykseen.
 
Hämeenlinnalaisiin metsästysseuroihin jäseniksi pyrkimyspaine oli suuri. Erilaisista syistä seuroihin pääsy oli äärettömän vaikeaa. Tällöin syntyi keskustelua ja ajatus uuuden metsästysseuran perustamisesta Hämeenlinnaan, lähinnä niiden jo paikkakunnalla olleiden ja tänne muualta tulleiden aktiivisten metsästäjien keskuudessa, joilla ei ollut luvallisia metsästysmahdollisuuksia. Lähinnä ajatus kyti seuraavien henkilöiden mielessä: Arvid Turtiainen, Valdemar Pervitin, Väinö Kouki, J.A. Anttila, Yrjö Pitkänen ja Arvo Hallikainen.

Nämä kokoontuivat neuvotteluun ja kokous sai pitopaikkansa nimen ns. "Backmanin kokous".

 
Ajatus kehittyi edelleen ja tässä tarkoituksessa kokoontui 10 p.nä maaliskuuta 1946 Hämeenlinnan uuteen hotelliin  Arvid Turtiainen, Väinö Kouki, J.A. Anttila, Yrjö Pitkänen, Arvo Hallikainen ja Paul Lehessaari. He keskustelivat innokkaasti mahdollisuudesta perustaa uusi metsästysseura ja muodostivat keskuudessaan toimikunnan ajatusta edelleen kehittämään.
 
Seuraava toimikunnan kokous oli 29 p:nä maaliskuuta 1946 Arvi Turtiaisen konttorissa. Tällöin uuden seuran sääntöjen luonnoksen laatiminen annettiin J.A. Anttilan tehtäväksi. väliaikainen toimikunta päätti kutsua perustavan kokouksen koolle. Asiasta päätettiin ilmoittaa  paikkakunnalla ilmestyvissä Hämeen-Sanomissa ja Hämeen Kansassa 2p:nä huhtikuuta 1946. Kokouspaikaksi valittiin Uusi-hotelli ja kokouksen pitoajaksi sovittiin 15.4.1946 klo 19.00.
 
Ilmoitus kuului:

"Metsästäjät"

Kehoitamme  kaikkia metsästyksen harrastajia saapumaan Hämeenlinnassa Uudessa-Hotellissa 15 p:nä huhtikuuta klo 19.00 pidettävään kokoukseen. Esillä metsästysseuran perustaminen. Kaikki metsästysasiaan kiinnostuneet ilman rajoitusta tervetulleet. -Väliaikainen toimikunta.
 
Kokouskutsua oli noudattanut 120 henkilöä. Kokouksen avasi Arvid Turtiainen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin J.A. Anttila ja sihteeriksi Paul Lehessaari. Kokouksessa päätettiin perustaa uusi metsästysseura. Hyväksyttiin väliaikaisen toimikunnan laatima sääntöluonnos. Seuran johtokuntaan valittiin varsinaisiksi jäseniksi  Liikemies J.A. Anttila, majuri Martti Temmes, johtaja Arvid Turtiainen, Aluetarkastaja Paul Lehesssaari, kutomomestari Antero Varto ja sihteerii Oiva Järvelä sekä varajäseniksi vääpeli Juho Tattari ja varastonhoitaja Väinö Jallinoja. Seuran tilintarkastajiksi valittiin johtaja Kalle Widing ja kauppias Emil Naumanen, varalle asentaja Väinö Kouki ja Sorvaaja Yrjö Pitkänen. Kokouksessa syntynyt sopimuskirja oli sisällöltään seuraava:

Sopimuskirja

Tällä sopimuksella olemme me allekirjoittaneet päättäneet perustaa Hämeeenlinnan Riistamiehet nimisen yhdistyksen ja siinä tarkoituksessa hyväksyneet oheiset säännöt, joita sitoudumme noudattamaan.

Hämeenlinnasssa 15 päivänä huhtikuuta 1946.

Näin oli syntynyt  Hämeenlinnan Riistamiehet.

.